‘TÜRKİYE, KENDİ ÜRETİCİSİNİ KORUMAK ZORUNDADIR’


CHP Hatay Milletvekili ve PM Üyesi Av. Mevlüt Dudu, “Türk demir çelik sektörü Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve endüstrileşmesinde stratejik bir öneme sahiptir. 2012 yılından bu yana ihracat ve kapasite kullanım açısından sürekli kan kaybeden sektör, 2016 yılında toparlanma eğilimine girmiştir” diyerek, bakanların açıklamalarını hatırlattı. Dudu, “Ne yazık ki toparlanma eğilimine giren çelik sektöründe hükümetin çelişkili, ikircikli ve tutarsız bir politika izlediği görülmektedir. Zira Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, soru önergeme verdiği yanıtta; demir çelik ürünleriyle ilgili dampingli mamul ithalatının engelleneceğini müjdelemiştir. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ise Haziran başında yaptığı açıklamada, sadece inşaat müteahhitlerinin sözlerini esas alarak, çelik üreticilerini dinlemeden, yüzde 30 gümrük vergisini Bakanlar Kurulu kararı ile aşağı çekeceklerini açıklamıştır. Bu durumda hangi Bakan’ın sözünü geçerli sayacağız?” diye sordu.

‘ÇELİK ÜRETİCİSİNİ İTHALATA KURBAN MI VERECEĞIZ?’
”Hükümet kendi içinde bile anlaşamazken, çelik üretiminde dolayısıyla kalkınma sürecinde nasıl bir ilerleme sağlayacağız? Çelik üreticisini ithalata kurban mı vereceğiz?” sorularını yönelten Milletvekili Dudu, “Türkiye’de çelik tüketimi 2012-2016 yılları arasında yüzde 21 artarken, çelik üretimi yüzde 7.6 oranında düşmüştür. Türkiye’nin çelik ihracatının aynı dönemde yüzde 18 gerilerken, ithalatının yüzde 50 oranında artış göstermesi önemli bir sorundur. Yani çelikte artan iç tüketimi ithalat ile karşılar hale gelmemiz endüstrileşme politikamızı olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye, 2017 yılında çelik üretiminde aşama kaydetmeye başlamıştır. Ocak-Mayıs 2017 döneminde Türkiye’nin çelik üretimi yüzde 11.5 oranında artarak 15.1 milyon ton seviyesine çıkmıştır. Dünya ham çelik üretiminde 7. Olan Türkiye, kendi üreticisini korumak zorundadır. ABD; Çin’e karşı yerli çelik üreticilerini korumak için çelik ithalatını engellemeye başlamış ve vergi önlemleri almıştır. ABD, konuyu “ulusal güvenlik” ölçekli ele almaktadır. İnşaat sektöründe müteahhitlerin “demir-çelik fiyatlarının arttığı ve piyasada arz sıkıntısı yaşandığı” iddiaları üzerine hükümetin yerli çelik üreticilerini desteklemek bir yana ithalatı teşvik etme hedefini ortaya koyması, Türkiye’nin sanayileşme hedefi ile de uyumlu değildir. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Haziran başında yaptığı açıklamada demirde yüzde 30 gümrük vergisini Bakanlar Kurulu kararı ile aşağı çekeceklerini açıklaması, sanayimizin lokomotifi çelik üreticilerini çok üzmüştür. Yurtdışından kalitesiz demir çelik ithalatı yapılması halinde deprem ülkesi olan Türkiye’de halkın yaşamını da tehlikeye atacak binalar yapılabilecektir. Türkiye’nin yurtdışına çelik ihracatı, ödemeler dengesinde açığı kapatarak, ülkenin bütçesine de büyük katkı sunmaktadır. Çelik ile ilgili konuları yakından takip eden bir kişi olarak hükümetin çelik konusundaki çelişkili ve tutarsız politikasından maalesef büyük üzüntü duyuyorum. Özlü, Türkiye Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandığını da bildirmiştir. Bu durumda çelik konusunda son sözü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün mü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin mi söyleyeceğini merakla bekliyoruz. Hangi bakanın sözlerinin geçerli olduğunu hep birlikte göreceğiz!” açıklamasında bulundu. Haber: Yılmaz AKPINAR