Künye

İmtiyaz Sahibi: İskenderun Güney Televizyon Yay.Yap.A.Ş. Adına Serkan TOSYALI
Yazı İşleri Müdürü: Yılmaz AKPINAR
Haber Müdürü: Cuma KESEROĞLU
Editör: Mustafa TOPAL
Sayfa Tasarım: Bilgin GÜZELAYDOĞDU
Ofiste Hazırlık: İskenderun Güney TV Yay. Yap. A.Ş.
Baskı: Ulaş Matbaa
Yönetim Yeri: Çay Mah. 98 Sk. No:24 İSKENDERUN
KURUCUSU: Refik KİREÇÇİ
Yayın Türü: Sürekli Yerel Yayın

Tel: (0326) 613 52 35

e-mail: vitrin2005@hotmail.com / yakpinar1974@gmail.com

İrtibat Cep: 0532 427 82 61