İSTE MEMNUN ETTİ!


Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerini memnun etme düzeylerini belirlemeyi ve bu kapsamda üniversiteleri, öğrencilerin memnuniyet düzeylerine göre sıralamayı hedefleyen 2016 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) sonuçları İSTE için umut verici ve yol gösterici sonuçlar içeriyor.
Henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen, neredeyse tüm kategorilerde ortalamanınüzerinde yer alan İSTE, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” kategorisinde devlet üniversiteleri arasında 4.ncü sırada yer alarak dikkat çekti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması; Türkiye’deki 174 üniversitede tüm sınıf düzeylerinde 10 bin 894 öğrenci ile anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmada kullanılan “Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği” üniversite öğrencilerinin altı başlıkta üniversitelerini değerlendirmelerini içermektedir. Bu kapsamda, üniversiteler; genel memnuniyet ve bu genel memnuniyeti oluşturan altı alt kategoriye (1-Öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, 2-Yerleşkenin ve yaşamın doyuruculuğu, 3-Akademik destek ve ilgi, 4-Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, 5-Öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği, 6-Kişisel gelişim ve kariyer desteği) göre sıralandı. İstatistiki yöntemlere göre sıralanan üniversiteler ‘A+’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ ve ‘FF’ notu verilerek kümelendi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler ‘A+’, en düşük olanlar ise ‘FF’ kümesine atandı.

‘A+’ NOTUNU ALDI
Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın sonuçlarına göre İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), “Öğrenci işleri, sınav programları, akademik takvim, yönetime katılım, yöneticilere erişim, yönetsel işleyişin etkililiği ve duyarlılığı” gibi konuların oluşturduğu “Kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet” başlığında devlet üniversiteleri arasında 4.ncü sırada yer alarak, en yüksek puan olan “A+” notunu aldı. “Derslerin ve içeriklerinin, öğretim elemanlarının ilgisinin, sınavların geçerliğinin, öğrenci odaklı iklimin, sınıflardaki öğretme yöntem ve yaklaşımlarının tatminkârlığı” gibi konuların oluşturduğu “Öğrenim deneyiminin tatminkârlığı” ve “Öğretim elemanları ve danışmanlara ulaşılabilirlik, öğrenme güçlüğü durumlarında yardım bulabilme, öğrencinin akademik soru ve sorunlarına duyarlılık” konularının oluşturduğu “Akademik destek ve ilgi” kategorilerinde de “A” kategorisinde yer alan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), genel memnuniyet sıralamasında da ‘B’ kategorisinde yer alarak, gelecek için ümit verdi. Sonuçlar hakkında bir açıklama yapan İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu bilimsel araştırmanın sonuçlarının İSTE için anlamlı geri bildirimler içerdiğini ve yol gösterici olduğunu belirterek; “Öğrenciler bizim velinimetimizdir. Henüz yeni kurulan ve yolun başında olan bir üniversite olmamıza rağmen ortaya çıkan bu tablo, hepimizin geleceğe daha güvenli bakmasına neden olacaktır. Araştırma sonuçları doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Araştırmanın, doğru yaptıklarımızı da eksikliklerimizi de aslında teyit ettiğini düşünüyorum. Eğitim-öğretim ve araştırma kalitemizi tescilliyor. Eğer kampüsümüzü de hızla inşa edebilirsek ve kampüs sosyal yaşamının kalitesini de biraz artırabilirsek, çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca, bu sonuçların elde edilmesinde emekleri olan tüm öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza ve idari personelimize, ve tabii ki, desteklerini ve ilgilerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyoruz, desteklerinin devamını bekliyoruz” dedi.