İSTE’NİN ERASMUS+ GENÇLİK PROJESİ BAŞLADI

İSTE’nin, Erasmus+ Programı/Gençlik Değişimi “Geçmişten Geleceğe” isimli projesi kapsamındaki faaliyetler Hatay’da hayata geçiyor.
İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü tarafından gerçekleşen programda, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tolga Depci de yer aldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 2019-2-TR01-KA105-078518 sözleşme numaralı Erasmus+ Programı/Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği/Gençlik Değişimleri, “Geçmişten Geleceğe” isimli projesi kapsamında faaliyetlerine, uzun bir pandemic sürecinden sonra normalleşmenin yaşandığı bu günlerde başlama imkanı buldu.

İSTE Erasmus Ofisi tarafından 17-25 Mayıs 2022 tarihleri arasında Hatay’da yürütülen bu projede 3 farklı ülkeden gelen 43 katılımcıya “Kültürel Miras”, “Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Ayrımı”, “Kültürel Mirasın Hakkında Farkındalık Oluşturmak” ve “Kültürel Mirasın Korunması” başlıkları altında eğitimler verilmektedir.
Projenin ilk gününde farklı program ülkelerinden gelen katılımcıların birbirlerini tanımaları, ısınmaları ve eğlenceli/öğretici bir proje ortamı oluşturabilmek amacıyla oyunlarla birleştirilen tanışma aktiviteleri gerçekleştirildi. Bu aktiviteler sonrası birbirlerini tanımaya başlayan gençler projeden yaptıkları bir grup çalışması sonrasında projeden beklentilerini, yaşayacaklarını düşündükleri zorlukları ve projeye sunabilecekleri katkıları grup sözcüleri aracılığı ile sundular.

Öğleden sonraki ilk oturumda İSTE Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Harman Aslan, “Kültürel Miras”, “Kültürel Mirasın Değeri ve Toplum İçin Anlamı”, “Koruma”, “Koruma Prensipleri”, “Koruma Süreçleri” konularında katılımcılarda kültürel mirasın ne olduğunu anlama ve ilk etapta onlarda farkındalık oluşturmak için seminer verdi.

İkinci oturumda bizlerle beraber olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Gülce Okyay, ise “Haydi Kültürel Mirası Tanıyalım” başlıklı bir seminer verdi. Seminerinde, öncelikle kültürel mirasın kime-neye ait olduğu konularına değinen Dr. Okyay, toplumun değişik kesimlerinden kimlerin kültürel mirası koruduğunu/koruyabileceği, bunu hangi yöntem(ler) le yapabileceklerini, kültürel mirasın korunmasında katılım süreçlerini, “1.Farkındalık 2. Tanımlama 3. Aktif Katılım” döngüsünü, “DIY Miras Manifestosu”, kültürel mirasın başka ne gibi potansiyel taşıdığı vb konularda katılımcılar detaylı bilgeler sundu.

Son oturum ise, İSTE Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Melisa Diker’in, proje faaliyetleri dahilinde Hatay’da bulunan ve somut kültürel mirası temsil eden yerleri (Antakya Kent Merkezi, Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi, Sinagog, Habib-i Neccar Cami, Kurtuluş Caddesi, Antakya Tarihi Evleri, St. Pierre Kilisesi, Titus Tüneli, Beşikli Mağara, Hıdırbey Köyü-Musa Ağacı, ve Vakıflı Köyü) ziyaret etmeden önce katılımcılara bu mekanların/yerlerin/yapıların tarihi, yapılışı, geçirdiği değişimler ve dünya mirası listeleri açısından önemleri hakkında bilgiler sunduğu semineri ile noktalandı.