NE KANUN MADDESİ’YMİŞ?!


5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/i maddesinde ‘Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin… korunmasını sağlamak… çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak” gibi bir ifade var..
Sayıştay bu maddeyi örnek gösterip, İskenderun Belediyesi’ne ‘İlaçlama Büyükşehir Belediyesi’nin işi. Sen niye yaptın?” diye hesap soruyor, üzerine zimmet çıkarıyor..
Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu kanun maddesinden ilaçlamanın HBB’ye yüklenebileceği gösterilemez diye itiraz ediyor.
Öteki Antalya örneğini gösterip, Danıştay 8. Daire’nin kararını emsal gösteriyor.
Derken.. Hatay Valiliği de, İçişleri Bakanlığı’nın Hukuk Müşavirliğinin görüşünü beyan ederek, 29/12/2005 tarih ve 4959 sayılı yazısında haşere ve sivrisinekle mücadele konusunda büyükşehir belediyelerinin münhasır bir görevinin olmadığını anlatıyor.
Niye? Çünkü;
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 10’uncu ve 28’inci maddelerinin delaletiyle bu görevin büyükşehirlerde ilçe belediyeleri tarafından yürütülmesinin uygun olacağı belirtiliyor.
Büyükşehir Kanunu’nu ben de inceledim.
Hiçbir yerinde kesin bir ifadeyle “İlaçlamayı Büyükşehir Belediyeleri yapar” şeklinde bir madde yok. Aynı ölçüde ilçe belediyeleri yapar diye de bir ifade yok!
Arada sıkıştırılmış, yoruma açık bırakılan esnek bir takım kararları içeriyor.
Kaldı ki, ilgili bir maddenin yaptırımını, öteki bir madde çürütüyor.
Yani ilaçlama mevzusu, bir nevi -büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerine- ‘başınızın çaresine bakın’ manasını çıkarıyor.
İyi de ilgili kanun maddesi yoruma açık ise, bu işin sonu ne olacak?
İki taraf da ‘benim işim değil’ diyorsa, ilaçlamayı kim yapacak?
Sosyal medyada HBB ve İskenderun Belediyesi’ne yakın çevreler, birbirlerinde ‘belgelerle’ yanıt veriyor. İskenderunlular da, gün içinde belgeleri inceleyip, şaşkın bir şekilde sonuç arıyor. İşin ilginç yanı ise, bu iş sivrisineklere yarıyor..
Akşamları vızıldayıp kanımızı emiyor, keyfini çıkarıyor.
İnsanlarımız dışarıda oturamaz oldu.
***
Dün, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha’nın basın toplantısına katıldım.
İlaçlamanın maliyetini, sorumluluğun kime ait olduğunu, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini sordum. Yanıtı şu oldu;
“- Adana, Antalya, Mersin gibi şehirlerde ilaçlamayı büyükşehir yapıyor. Başka şehirlerde ve
burada ise ilçe belediyeleri yapıyor. HBB Başkanımız Sayın Lütfü Savaş’la görüştüğümüzde, ‘bizim yetkimizde değil’ dedi. Ama büyükşehrin yetkisinde değil diye biz de burada yapmayız demedik. İlaçlamamız sürüyor. Bu iş için de bize bir zimmet çıkmadı. Çıksa da ne yapalım? Vatandaşımız mağdur mu olsun? İlaçlamanın yılda 1 milyon lira maliyeti var. Ama kesin olan şu ki, Büyükşehir Kanununun ilgili maddesi yoruma açık olunca, herkes istediği gibi sonuç çıkarıyor. O yüzden büyükşehir kanununun baştan aşağı gözden geçirilmesi gerekiyor. Hatta bir çok madde de değişmeli.”
Bu kadar açık ve net!
Bir de aklımızı kemiren sorular var;
Arsuz, Kırıkhan, Payas gibi ilçe belediyeleri ilaçlamayı yapıyor da, neden sadece İskenderun’a zimmet çıkıyor? İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği; ilaçlama işi ilçe belediyelerinin görevi diye görüş beyan ediyorsa, Sayıştaş neye dayanarak, İskenderun Belediyesi’ne zimmet yazıyor? Çok bilinmeyenli denklem gibi..
Oysa Hatay Valiliği yazısında, bu işi ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi koordine oluşturup, çözebilir diyor.. Peki nasıl olacak bu?
İlaçlama mevzusu mahkeme taşınırsa, İskenderunlular bütün yazı ‘sivrisinekle’ akraba olarak geçirmeyecek mi? İlgili kanun maddesi ‘yorum’ farkı nedeniyle sorun teşkil ediyorsa, neden çözüme dönük yeni bir ifadeyle değiştirilmiyor?
Hatırlıyorum da;
Ta Ahmet Davutoğlu döneminde büyükşehir kanununda bir takım değişikliklerin yapılacağı söyleniyordu. Hatta İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de, ilçe belediyelerini sıkıntıya düşüren ilgili notları bir dosya haline getirmişti.
O dosya Ankara’nın eline geçti mi?
İlgili kurmaylara verildi de, kimse ilgilenmedi mi, bilmiyoruz..
Bildiğim şu ki, sivrisinekler doyumsuz bir şekilde kanımızı emiyor..
Biz yazdıkça, onlar keyfinden vızıldamaya devam ediyor..
Vız.. Vız. Vız..