BU NASIL PLAN?!

Published on:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış


İskenderun Belediyesi MHP Meclis Üyesi Emir Selim Yazar, 08 Mart 2019 tarih ve 72 nolu HBB Meclis kararına istinaden 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ile ilgili önemli görüşler ortaya koydu.

İskenderun mevcut imar planında Fuar Alanı olarak gözüken kısmın bir bölümünde yeni nazım imar planında iki adet konut adası olarak planlandığını hatırlatan Meclis Üyesi Emir Selim Yazar, “Bu alandaki Belediye mülkiyetindeki alanlara yönelik olarak 03/12/2018 tarih ve 5267/E.9749 sayılı yazı ile eğitim alanı olarak planlaması talep edilmiş fakat fuar alanının daraltılacağı gerekçe gösterilerek bu talep kabul edilmemişti. Kamu yararı gözetilerek eğitim alanı olarak istenilen alanda yeni nazım imar planında iki adet konut adası planlaması yapmak ticari bir iltimastır. Bu kapsamda şu an buraların Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak işlenmesi talep edilmelidir” dedi.

‘PAZAR YERİNİN BİR KISMI KONUTA AÇILDI’
Yazar tespitleri arasında şu detaylara vurgu yaptı;“İSTE Üniversitesi yanı MİT Lojmanı ve Kamu Hizmet Alanı yerleri, Belediye Hizmet Alanı planlandığı görülmüştür. Arsuz-İskenderun mahalle sınırı hatalı işlenmiş olup HBB meclisinden de geçmiş olan son değişiklik plana hatalı işlenmiştir. Düzeltilmesi gerekmektedir. Mustafa Kemal Mh. Pazaryeri olan yerde pazar yerinin bir kısmı konuta açılmıştır. Kamu yararına istinaden bu yerin tekrardan pazar yeri olarak düzeltilmesi gereklidir. Şekere’ye çıkan yolun güneyinde kalan kısımda yol kenarında yer alan Trafo merkezi (teknik altyapı alanının) konut olarak planlandığı görülmüştür.

YEŞİLE TERK EDİLEN ALANLARA DİKKAT
Daha önceden Palmiye Hastanesi tarafından yeşil alan olarak terk alanların(İskenderun Belediyesi’ne tapu devri yapılmış) konuta açılmış olduğu görülmüştür. Gelişim Hastanesi kuzeyinde yer alan İGEV yerinde plan değişikliği olduğu görülmüş olup konun bu kapsamda uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

YENİ KÜÇÜK SANAYİ ALANI PLAN DIŞI KALDI
Otobanın doğusunda bulunan ve yeni küçük sanayi alanının altı, planlı olan bir bölge olup yeni yapılan nazım imar planında planlama dışı bırakılmıştır. Aynı durum daha önceden planlanmış olan yeni küçük sanayi alanında da bulunmaktadır.

MAĞDURİYET YAŞATACAK
Tepe mahalleleri eski planda Öneri Kentsel Dönüşüm Alanı olarak daha öncesinde planlanmış olduğu için mevcut yapılaşmalar göz önünde bulundurulmadan planlama yapılmıştı. Yeni yapılan revizyon nazım imar planında öneri kentsel dönüşüm alanı belirtmesi olmadığından, yapılmış olan bu revizyon nazım imar planında mevcut yapılaşma ve halihazıra göre bu plan doğrultusunda yapılaşma olması mümkün gözükmemektedir. Bu alanda halihazıra, mevcut kadastro ve yollara göre yeni öneri planların yapılması gerekmektedir. Bu halde kalması durumunda bu plana göre bir yapılaşmanın olması mümkün olmayıp burada yaşayan vatandaşlarımızda büyük mağduriyetler oluşacaktır.

‘BELEDİYE HİZMET ALANI TİCARİ ALANA ÇEVRİLDİ’
CEMNUR tesislerinin bulunduğu yer daha önceden Belediye Hizmet Alanı olarak planlıyken askıya çıkarılmış olan nazım imar planında ise ticari alana çevrilmiş olduğu görülmektedir. İrdelenmesi ve düzeltilmesi gereklidir.

SİT ALANLARI GÖSTERİLMEMİŞ
İskenderun Kale’sinin olduğu yer SİT alanı olmasına rağmen, yeni nazım imar planında SİT alanı gösterilmemiş, diğer sit alanları gibi plan dışına çıkarılmamış aksine park alanı küçültülmüş ve ticari ve konut alanı olarak gösterilmiştir. Akaryakıt istasyonu (Shell Sayek yanı) güneyinde yer alan kısım mevcut planda ticari+ konut alanı iken, yeni nazım imar planında o civarda bulunan yapılaşma koşulları TİCK (Ticari+Konut) iken sadece o kısım TİCARİ Alan olarak planlandığı, ayrıca yine güneyde yer alan teknik alt yapı alanının TİCK OLARAK PLANLANDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.

‘HBB KIYI KENARINDA PLANLAMA YAPAMAZ’
İskenderun kıyı alanında kıyı kenar çizgisinin deniz tarafındaki dolgu alanlarında planlama yapılmış olup, HBB’nin kıyı kenarının deniz tarafında plan yapma ve onama yetkisi yoktur. Yani burada yapmış olduğu planın bir geçerliliği bulunmamaktadır. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları dışına çıkmıştır. Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kıyı kanunu kapsamında plan yapma yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır.

SAĞLIK ALANI, TİCARİ ALAN GÖSTERİLMİŞ
Sahildeki ADSM (Diş Hastanesi) ticari alan olarak planlanmış olup sağlık alanı olarak düzeltilmesi gereklidir. İskenderun Belediye Hizmet Binası arkası otopark girişi yanında kalan kısım park alanı planlı iken, yeni nazım imar planında ticari alana çevrilmiş olduğu görülmüştür. Düzeltilmesi gereklidir.Yeni mekansal planlar yapım yönetmeliği ve planlı alanlar yönetmeliği kapsamında ticari alanlarda, üst katlarda konut yapımı engeli olduğu için İskenderun kent merkezinde yer alan alanlarda konut yapılmasına yönelik olarak mağduriyetlerin giderilmesi için bu alanlarda ticaret+konut olarak planlamanın yapılması mağduriyetlerin giderilmesi açısından önemlidir.

OTOBANIN ÜSTÜ ‘KSA’ OLARAK İŞLENMİŞ
Modernevler Mahallesi’nin kuzey-doğusunda askeriye ve otoban üstü mıntıkada yol kenarı bir bölümü daha önceden imarsız olmasına rağmen Kentsel Servis Alanı olarak yeni nazım imar planına işlenmiştir.

İMARI OLMAYAN YERDE LOJİSTİK ALAN
TOKİ’nin kuzey-doğusunda otobanın doğusunda, imar planı bulunmayan bir alanda yeni bir yer imara açılarak Lojistik alan olarak planlanmıştır.

İMARI OLAN YERE TARIM ALANI
Azganlık mahallesi, sağlık ocağı güneyi mevcutta imarlı olan yerler(konut alanı) yeni nazım imar planın da tarım alanı olarak planlanmış olduğu görülmüş olup buradaki mülk sahipleri açısından da mağduriyet oluşturmaktadır.

İSDEMİR’İN LOJMANLARI, SOSYAL YAŞAM ALANLARI SANAYİ ALANI OLDU
Karayılan mahallesinde mevcutta bulunan İskenderun Demir Çelik tesislerinin lojmanları(konut alanları) ve sosyal yaşam alanların olduğu yerlerin bütünü yeni 5000 nazım imar planın da sanayi alanı olarak planlanmış olduğu görülmektedir. Bu durum üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu olup bölgedeki yerleşimin tamamının sanayi yapılarına dönüşeceği düşünülmektedir. İskenderun Demir Çelik fabrikası karşısı otoban anayol kenarı bir bölüm daha öncesinde imarsız iken Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmış olduğu görülmüştür.”

‘YEŞİLE DUYARLILIK GÖSTERİN’
MHP Belediye Meclis Üyesi Emir Selim Yazar, titizlikle hazırladığı rapor kapsamında şu genel değerlendirmeyi yaptı;
Önceki planda yeşil alan ve park olarak gösterilen yerlerin bazıları konut alanı olarak planlanmış olup bu durumun yeniden incelenerek kamu yararına uygun olarak(yeşil ve park alanı kalarak) düzeltilmesi daha doğru olacaktır.Öncelikle İskenderun için gerekli olan sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yani semt pazar yerleri, otoparklar, spor tesisleri, geniş yeşil alanlar, oyun park alanları, kent meydanları, acil toplanma alanları gibi ihtiyaç olan bu yerlerin oluşturulması acil ve önemlidir. Şehir genelinde ihtiyaç duyulan ve de aynı zamanda yeni otopark yönetmeliğinin devreye girmesi ile zorunlu hale gelecek olan otopark alanlarının oluşturulmasına yönelik merkezi otopark alanlarının planlanması ve otopark çözümlemelerinin yapılması gerekmektedir.

Yapılmış olan bu revizyon nazım imar planında otopark sorununun çözümüne yönelik herhangi bir öneri ve plan getirilmemiştir. Otopark yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile ilçemiz hatta Hatay genelinde inşaat yapmak isteyen vatandaşlarımızın büyük sıkıntı çekeceği aşikârdır. Bu sorunun çözümünün şimdiden düşünülmesi ve de yerleşim alanlarında otopark sorunun çözümüne yönelik gerekli planlama kararlarının oluşturulması gerekmektedir.Otopark olarak planlanacak bu alanlardaki kamulaştırma bedelleri ise şimdiye kadar kesilen otopark harçlarının oluşturduğu kaynak ile öncelikle İskenderun ve Hatay genelinde yeni otopark alanları oluşturmak için kullanılabilecektir. Böylelikle vatandaşların mağduriyetinin giderilmesinin yanı sıra hem ilçemiz İskenderun’un hem de tüm Hatay’ın büyük bir sorunu kademeli olarak çözme yoluna girmiş olunacaktır.”

Haber: Yılmaz AKPINAR

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>