ÇIRAKLIK EĞİTİM MEZUNLARINA LİSE DİPLOMASI


Hem lise diploması almak hem de çalışmak artık mümkün. Mesleki Eğitim Merkezleri artık zorunlu orta öğretim kapsamına alındı. Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıtlı öğrenciler haftada bir veya iki gün okulda teorik eğitim, 4 veya 5 gün ise sözleşme imzaladıkları işletmelerde pratik eğitim alacaklar.

SİGORTA PRİMLERİ YATIRILACAK
Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıtlı öğrenciler 11. sınıf sonunda “kalfalık belgesi”, 12. sınıf sonunda ise “ustalık belgesi” alarak mezun olabilecekler. Öğrenciler eğitim süreleri içerisinde asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak üzere ücret alacak olup, ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de yatırılacak.

Mesleki eğitim merkezi öğrencileri, bu uygulamayla fark derslerini kayıtlı oldukları okullarda tamamlayarak lise diploması almaya hak kazanmış olacak. Tüm bunların yanında öğrenciler, orta öğretime geçiş tercih ve yerleştirme sisteminde birinci nakil başvuru döneminden itibaren Mesleki Eğitim Merkezlerini tercih edebilmeleri sağlanmış olup, herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşmemiş olan öğrenciler ile velileri, birinci nakil başvuru döneminden itibaren mesleki eğitim merkezi programlarını da tercih edebilecek.

Yeni düzenleme ile artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecek. Ayrıca öğrenciler, okula geldikleri gün bu dersleri alacağı için ilave maliyet de üretmeyecek.