İSTE ‘YENİLENEBİLİR ENERJİ’ PEŞİNDE!


İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa İnci; “Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji” konulu konuşmasında yenilenebilir enerjinin öneminin altını çizdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Teknoloji Transfer Ofisi’nin dünyaca ünlü TEDx Talks programından esinlenerek başlattığı İSTE-TTO TechTalks – Teknoloji Sohbetleri Programı’nın ikinci yılında; bu haftaki konuğu, İSTE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnci oldu.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnci konuşmasında; “Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa bağımlılıklarının azaltılması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açılarından son derece önemli bir yere sahiptir. Uzun vadede Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve enerji faturasını önemli ölçüde azaltacak olan yenilenebilir enerji, milli gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda da son derece önemli faydalar sağlayacaktır” dedi.

DOĞAL KAYNAKLARI DAHA FAZLA KULLANMALIYIZ
Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı nedeniyle bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkânına sahip olduğunu çizen Dr. Mustafa İnci; “Özellikle rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelleri bakımından AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’nin son derece elverişli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak güneş ve rüzgâr enerji kaynaklarından yararlanma oranı istenilen seviyelerde değildir. Örneğin Kuzey Avrupa ülkesi olan Almanya’da güneş enerjisinden kişi başına 516 Watt üretilebilirken bizim ülkemizde bu değer 40 Watt dolaylarındadır. Rüzgâr enerjisinde ise kişi başında enerji üretiminde Danimarka ilk sırada yer alırken, kişi başına enerji üretimi 900 Watt seviyesindeyken bizim ülkemizde bu değer 80 Watt civarındadır” şeklinde bilgi paylaşımında bulundu ve “Bununla birlikte son 15 yılda ülkemizde önemli yatırımlar yapılmakta ve projeler gerçekleştirilmektedir. Güneş enerji santrallerinden üretilen enerjimiz 2014 yılında sadece 0.5 GW olan enerji üretimi sadece dört yılda 2018’de yaklaşık 5 GW değerine ulaşmıştır. RES’te ise 2005 yılında 0.1 GW olan rüzgâr enerjisi kapasitesi 2018 yılında 6.7 GW seviyelerine ulaşmıştır. Gerçekleştirilecek mega projeler (Konya Karapınar – YEKA 1 ve Şanlıurfa Viranşehir – YEKA 2) sayesinde Türkiye enerji ticaretinde merkez ülke olmanın yanında enerjide kendi kendine yetebilen bir ülke konumuna gelecektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.
Haber: Yılmaz AKPINAR