UĞR ATEŞ, ‘ÖNCE EKONOMİ!’


Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş, referandumun ardından, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ateş, “Ülke gündeminin bundan böyle; üretim ve istihdam odaklı ekonomi olması gerekmektedir. İş dünyası adına, istikrarın devamı anlamına gelen bu süreçte beklentilerimizin büyüdüğünü, ne ülkemizin, ne de iş dünyasının bu noktada bir gün daha bekleme, zaman kaybetme lüksü yoktur” dedi.

‘TÜRK HALKI TOPLUMSAL BİR DÜZEN BEKLİYOR’
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Gübre İthalatçıları Derneği ve Altın Ateş Kimya A.Ş. YK Başkanı olan Uğur Ateş, ‘Önceliğimiz ekonomi olmalı’ diyerek, yerinde tespitler sundu.
Ateş, “Referandumda halk sandığa giderek kararını vermiştir. Bundan böyle hükümetimiz ekonomiye odaklanması gerekmektedir. Referandumlar, tüm dünyada demokrasi kültürünün bir parçasıdır. Türk halkı artık refah, barış, hukuk ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir toplumsal düzen beklemektedir. Bu toplumsal düzenin, demokratik hukuk devleti ve global piyasa ekonomisi kuralları altında işlerlik kazanacağı bir gerçektir” dedi.

VARLIK FONU EKONOMİK BİR DEVRİMDİR’
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş, “Türkiye’de varlık fonunun kurulması ekonomik bir devrim yaratmıştır. Ekonomik teşviklerin, KOBİ’lerin finansmanına erişimini kolaylaştırarak, üretim ve ihracatın artırılmasını amaçlayan Kredi Garanti Fonu’nun bütçe disiplini gözetilerek etkinliğinin sağlanması, istihdama dayalı yerli üretimin desteklenmesi, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, teknoloji AR-GE ve inovasyon odaklı politikaların benimsenmesi, 5 yıllık kalkınma planının ekonomik ve yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi sağlanmalıdır” açıklamasında bulundu.

‘AB’Yİ ÖNEMLİ BİR HEDEF OLARAK GÖRMELİYİZ’
“Ülkemizin kalkınmasında AB üyeliğini önemli bir hedef olarak görmeliyiz” diyen Uğur Ateş, “AB’ye uyum reformlarını sadece üyelik süresi için değil, Türk halkının özlenen özgürlükçü demokrasiye ve insan haklarına hak ettiğini inandığımız için destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde içeride ve dışarıda uzlaşma kültürü ve diplomasi dilinin ağırlık kazanması, komşularımızla iyi ilişkilerin sağlanmasını siyasi partilerimiz başta olmak üzere iş dünyası örgütleri, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve toplumun tüm kesimlerinin ortak bir gelecek paydasında birleşmesi ve birlikte hareket etmesi gücümüze güç katacaktır” dedi.

‘BARIŞ DİLİNE İHTİYACIMIZ VAR’
Başkan Ateş, ülke gündeminin bundan böyle; üretim ve istihdam odaklı ekonomi olması gerektiğini hatırlatarak, “İş dünyası adına, istikrarın devamı anlamına gelen bu süreçte beklentilerimizin büyüdüğünü, ne ülkemizin, ne de iş dünyasının bu noktada bir gün daha bekleme, zaman kaybetme lüksü yoktur. Buda her zaman vurguladığımız gibi ekonomik reformların hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Sonuç olarak; bu referandumu sonuçlarıyla geri bırakmış bulunmaktayız. Bundan böyle elbirliğiyle, hep birlikte, uzlaşı içerisinde daha ileriye gitme hedefimiz olmalıdır. Siyasi partilerimiz kullandıkları dil, tüm kesimleri kucaklayan ve uzlaşı dili olmalıdır. Hepimizin ortak hedefi önce ülkem demeliyiz” diye konuştu.
Haber: Yılmaz AKPINAR