İSKENDERUN’DA ‘TURİZM’ ÇALIŞTAYI


Hatay’ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal varlıkların sosyo-ekonomik kalkınmada daha etkin kullanılabilmesi hedefleniyor. Bu amaçla Hatay’da sektörün mevcut durumunun ve potansiyellerin ortaya konması, bu potansiyelleri harekete geçirebilecek proje önerilerinin geliştirilmesi ve bu yolla turizmin bölge kalkınmasına katkısının artırılması bekleniyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, 2012-2015 yıllarını kapsayan Hatay ili Turizm Stratejisi ve Eylem Planı çalışması yapılmıştı. Ajans tarafından bu defa söz konusu planda belirlenen stratejileri ve tedbirleri değerlendirmek, 2016-2019 yılları arasında uygulanabilecek strateji ve tedbirleri belirlemek amacıyla; ilçe bazlı çalıştaylar, anketler, GZFT Analizi vs. çalışmaların yapıldığı Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanması planlanıyor. Bu bağlamda, İskenderun’un turizm ile ilgili mevcut durumu ve geleceğinin değerlendirileceği çalıştay 07.03.2017 Salı Günü saat 10.00’da İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Kırmızı Salon’da gerçekleştirileceği bildirildi. Haber: Yılmaz AKPINAR