ÇAY MAHALLESİ GECE KONDU SAHİPLERİNE ARSA MÜJDESİ!


İskenderun Belediye Meclisi, gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere 02.03.2017 Perşembe günü (bugün) saat 14.00’da Belediye Meclis Salonu’nda toplanıyor. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil Başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan 7 madde görüşülecek. Gündem Maddeleri ise şöyle; 1. Mıntıka 2113 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu. 3. Mıntıka 1264 nolu parsele yönelik çizilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. İskenderun Belediyesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında gerekli kararın alınması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi. İskenderun Sahil kısmında bulunan 4 adet kafeteryanın 10 yıllığına kiraya çıkartılabilmesi yönünde karar alınması ve alınan kararın uygulanması doğrultusunda Encümene yetkisi verilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi. Mülkiyeti Belediyemize ait Değirmendere Mıntıkası 1983 ada 1 nolu parselin üzerinde bulunan binanın tahsis süresi dolacağından, söz konusu yerin 1 yıllığına bedelsiz olarak Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi. Mülkiyeti Belediyemize ait 1. Mıntıka 429, 431, 436, 1138, 1139, 1868 nolu parsellerin cami ve müştemilatı olarak kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devrinin yapılması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi. 1. Mıntıka 1195 ve 1397 nolu parseller 05.02.1997 tarih ve 295 numaralı meclis kararıyla ivazlı(şartlı) olarak bağışlanması kabul edilmiş olup, temliki yapılmıştır. Senette yazılı şarta istinaden ‘Çay Mahallesi’ndeki gecekondu sahiplerine temlik edilmek’ şartıyla, bağışı yapılan parseller şuan aktif olmadığı, adı geçen parsellerden oluşan parselin 1. Mıntıka 2678 ada 2 nolu parsel olduğu görülmüş olup, anılan parselden 4.711,63 m2’lik alanın 10.10.1996 tarih ve 3028 sayılı encümen kararında gösterilen isimler adına (Çay Mahallesindeki gecekondu sahiplerine) devredilmesi (temlik edilmesi) yönünde karar alınması ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü teklifi.” Haber: Yılmaz AKPINAR