ENDÜSTRİ 4.0 HAYATIMIZA GİRİYOR


Hatay Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD), Dünya Gazetesi işbirliğiyle, iş adamlarının bu sıkıntılı döneminde, Hatay iş dünyasına fikir ve katkı vermesi amacıyla “2017 Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Beklentiler” toplantısı Antakya’da gerçekleştirildi.
Yapılan toplantıya konuşmacı olarak Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin ve Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt katıldılar. 2017 yılı için, genelde Dünya ve özelde Türkiye ekonomisini önümüzdeki süreçte nelerin beklediğini ve özellikle “Endüstri 4.0 Devriminin” sanayi için önemi üzerinde duruldu.

‘KRİZLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKIYORUZ’
Prof. Dr. Emre Alkin, her krizin yeni bir fırsat doğurduğunu, diğer gelişmiş ülkelere göre krizlere Türkiye olarak daha alışık olduğumuzu, krizlerden büyüyerek ve güçlenerek çıktığımızı ifade etti. Ayrıca, rekabettin giderek arttığı yeni pazarda, sadece üretim yapmanın yeterli olmadığını, yeni bir ürün üretmek gerektiğini ve bu ürüne bir pazar bulmanın önemi üzerinde durdu. ‘Endüstri 4.0’ın istesek de istemesek de hayatımıza gireceğini, ne kadar erken odaklanıp üretimimize dahil edersek üretim maliyetlerinin o kadar erken düşeceğini söyledi. Her alanda olduğu gibi iş dünyasında da eğtim eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu dile getirerek, eğitimin önemini vurguladı. Devletin, istihdam yaratan ve çarkın dönmesini sağlayan iş dünyasının önünü açmak ve üretim maliyetlerini düşürmek için yatırımlarını bu yönde yapması gerektiğini ifade etti.

‘SANAYİDE BÜYÜK DEVRİM’
Dr. Rüştü Bozkurt ise, “Endüstri 4.0” ın sanayide büyük bir devrim olduğunu, Türkiye’nin adapte olmakta güçlük çekse de bunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Devletin iş dünyasının Endüstri 4.0 sürecinde önünü açmak ve adaptasyonunu kolaylaştırmak için yatırımlarını bu yönde yapması gerektiğini vurguladı. Dünya ekonomisinde bir Çin faktörü olduğunu ve önümüzdeki süreçte Çin’in dünya pazarının hakimi olacağını, ülke olarak bu durumu öngörerek hareket etmemiz gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, hükümetin yeni açıkladığı teşvik paketi kapsamına alınan 23 ilin içinde Hatay’ın olmamasının üzülecek bir durum olmadığını, 23 ile yapılan teşviklerin çoğunun geri dönüşünün olmayacağını, alt yapı sıkıntısı çeken yerlerde (karayolu yetersiz, demiryolu ve liman yok vb.) yapılacak teşviklerin yatırım getirmeyeceğini dile getirdi.
Hatay’ın yıllardır kendi yağıyla kavrulduğunu ve hiçbir teşvik almadan sıçrama yaptığını ve şuandaki Suriye olayları dolayısıyla yaşanan durgunluğun geçici olduğunu düşündüğünü ifade etti. HASİAD Yönetim Kurulu adına Başkan Tahsin Kabaali ise konuşmasında, “HASİAD olarak, İlimizde yaşanan ekonomik sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek adına yaptığımız çalışmalarımız devam edecektir. Bu bağlamda konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederiz” dedi. Haber: Yılmaz AKPINAR