BAŞARIYA DESTEK!


T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), tarafından başarılı bulunan proje sahipleri ile sözleşme imza törenini gerçekleştirdi. Söz konusu Teknik Destek Faaliyeti kapsamında Hatay Valiliği ile 2015-2016 yılı AB Projelerinin Etki Değerlendirme Analizi Danışmanlık Hizmeti Alımı, İskenderun Teknik Üniversitesi’nin Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından başvurusu yapılan “Erasmus+ Proje Yazma Eğitimi”, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin “Permakültür Tasarım Eğitimi”, Dörtyol Belediyesi tarafından başvurusu yapılan “Horizon 2020 Proje Yazma Eğitimi”, Antakya Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği’nin “Fuar ve Organizasyon Düzenleme Becerilerinin Artırılması” Projeleri destek almaya hak kazandı.
Hatay Vali Yardımcısı Hasan Volkan Köksal ile Ajansın Genel Sekreteri Onur Yıldız tarafından sözleşmesi imzalanan “2015-2016 yılı AB Projelerinin Etki Değerlendirme Analizi Danışmanlık Hizmeti Alımı” başlıklı proje kapsamında söz konusu yıllarda gerçekleştirilen AB projelerinin analizi yapılarak raporlanması hedefleniyor. HORİZON 2020 Proje Yazma Eğitimi” projesi kapsamında Avrupa Birliği Ufuk 2020 projesi çerçevesinde teklif çağrılarına daha fazla proje sunulması hedeflenmekte, Dörtyol Belediyesi bünyesinde görevli 10 personelin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitim sonrasında proje ofisi kurulması da öngörülüyor. Ayrıca, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile imzalanan sözleşme kapsamında;2021 yılı içerisinde ‘Medeniyetler Bahçesi’ teması ile ilimizde gerçekleşmesi öngörülen EXPO 2021 çalışmaları kapsamında görev alacak ilgili çalışanların kentin geleceği açısından eğitim alması ve bu yönde uygulama yapmasının faydalı olacağı düşüncesinin meyvesi olarak geliştirilen “Permakültür Tasarımı Eğitimi” projesi ile permakültürün ilkeleri, geniş ölçekli saha tasarımı, örüntü kavrayışı, bahçe tasarımları, kent ve topluluk stratejileri hususları aktarılacak. DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile Soroptimist İş ve Meslek Kadınları Derneği Antakya Şubesi Başkanı Fatma Nilay Atayurt tarafından imzalanan sözleşme kapsamında ise; dernek üyelerinin fuar ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir eğitim verilmesi planlanıyor.
Haber: Yılmaz AKPINAR