İSKENDERUN BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

????????????????????????????????????

İskenderun Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını 03.01.2017 Salı günü Saat 14.00’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirecek. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil başkanlığında toplanacak olan mecliste gündemde bulunan maddeler görüşülecek. Gündemde bulunan maddeler işe şöyle: “Belediye Meclisinin 2017 Yılı içerisinde izin yapıp yapmayacağının, izin yapılacak ise izin yapacağı ayın belirlenmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü teklifi. Norm Kadro İlke ve Standartları çerçevesinde Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2017 yılında 26 adet sözleşmeli personel çalıştırılacağından ve unvanların karşılığında gösterilen ücretlerinin ödenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. Belediyemizde münhal bulunan 20 adet memur kadrolarının, 3 dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna dönüştürülmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi. İki adet Yamaha marka XT660Z TENERE model ABS fren sistemine sahip 660 CC motor gücünde motosikletlerin Belediyemizce alınıp, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmesi ile ilgili Ulaşım Müdürlüğü teklifi. Sosyal Tesislerde satışı yapılan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü teklifi. Belediye meclisinin 05.05.2016 tarih ve 43 sayılı kararı ile Bekbele Mahallesinde bilirkişi olarak seçilen İsmail Gedik’in yerine 1 kişinin ve ek olarak 1 kişinin bilirkişi olarak belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. Belediye meclisinin 05.05.2016 tarih ve 43 sayılı kararı ile Güzelköy Mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Hüseyin Atlas’ın yerine 1 kişinin bilirkişi olarak belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere İskenderun Belediye Başkanı Seyfi DİNGİL’e yetki verilmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. Akçay Mıntıkası 231, 282, 446, 366, 716, 417, 368 ve 419 nolu parsellere yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi. Şevre Mıntıkası 5237 parselde yapılaşma koşulları ve park alanı ile konut alanı büyüklükleri değiştirilmeden, konut alanının parsel sınırlarına kaydırılmasına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi.”
Haber: İskenderun Belediyesi