‘PARKOMATLARIN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİL’

parkomat
Hatay Büyükşehir Belediyesi denetiminde Antakya, İskenderun, Erzin ve Payas ilçelerinde daha önce uygulanan parkometre, 2014 tarihinde açılan dava sonucunda iptal edilmişti. Bazı yerel medya organlarında çıkan yanlış haberler ile bazı bilgiler eksik verildiği için yanılgıya, yanlış manalara sebebiyet verecek şekilde servis edilen haberler nedeniyle yetkililer konuyla ilgili açıklama yaptı. HBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; “Mahkemece 2014’te gerçekleştirilen iptalin ardından ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ortak kararının alındığı UKOME Genel Kurulu’nda, mahkeme gerekçeleri dikkate alınarak tekrar belediye encümenince Antakya, İskenderun, Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde yeni bir uygulama olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna çeşitli kanallarla iptal edildi şeklinde yansıtılan parkometre uygulaması, vatandaşları ve trafiği rahatlatan bir uygulama olarak devam etmektedir. Bu bakımdan, kamuoyunda eski ve geçerliliğini yitirmiş mahkeme kararlarıyla bilgi kirliliği yaratan çeşitli odaklara itibar edilmemesi gerekmektedir” denildi.

‘GEREĞİ YAPILDI’
“Hatay İdare Mahkemesi’nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi aleyhine; Hatay İli, Antakya, İskenderun, Payas ve Erzin İlçelerindeki muhtelif cadde ve bulvarlarda parkomat uygulaması yapılmasına ve park ücretlerinin belirlenmesine yönelik 06.04.2015 tarih ve 82 sayılı Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle 2015 yılında dava açılmıştır. Söz konusu davaya konu parkomat uygulamasına dair işlem, Mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı akabinde Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce sonlandırılmıştır.” Açıklamanın devamında, “Hatay İdare Mahkemesi’nin 22.09.2016 tarih ve 2015/1662 E, 2016/760 K sayılı kararında “parkomat uygulamasına geçilmeden önce, otopark alanı olarak belirlenen cadde ve bulvarların yol genişliği, otopark uygulamasının yolların asıl kullanım amacını engelleyip engellemeyeceği, ulaşımı güçleştirip güçleştirmeyeceği yönünde detaylı araştırma” yapılmadan parkomat uygulamasına dair işlem tesis edildiği için 2015 tarihli ilk parkomat uygulaması iptal edilmiştir. Bu eksiklik Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce giderilmiştir. Kararın gerekçesine ve yürütmeyi durdurma kararına uygun olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce tesis edilen yeni parkomat uygulaması tamamen usul ve yasaya uygun olmakla birlikte herhangi bir davaya ya da idari başvuruya konu edilmemiştir. Bu nedenle halen geçerlidir. İptal edilen ilk parkomat uygulamasıdır. Söz konusu iptal kararında da açıkça ifade edildiği üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin parkomat uygulaması yapması yasa ile kendine tanınmış bir yetkidir. Parkomat uygulamasında ilgili (kamu kuruluşu) yerel yönetimler tarafından araç park yeri olarak tahsis edilmiş olan ana arter cadde/sokak üstü, yol kenarı, meydan vb. (daha çok şehir trafiğinin, hareketli ve yoğun olması nedeniyle kontrol altında tutulması gereken) yerlerdeki otopark alanlarından istifade eden araç sahiplerinden verilen hizmet karşılığında bir bedel alınmaktadır. Parkomat uygulaması sonucu elde edilen gelirler kamu yararına sunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.
HABER: YILMAZ AKPINAR