İKEM GENÇLERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇALIŞTAYI’NDA

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

İKEM Koleji gençleri, dünya bireyleri olma yolundaki çalışmalarına devam ediyorlar. Yaşadığımız dünyanın gerçeklerinin bilincinde olan İKEM Koleji Lise öğrencileri geleceğe yön vermek için söz haklarını kullanıyor.
(MUN – Model of United Nations ) ‘Birleşmiş Milletler Modeli ‘ konferansları, Birleşmiş Milletler ’de yer alan çalışma organlarının birebir şekilde konferansa taşındığı ve buradan çıkan çözüm önerilerinin BM Türkiye Ofisine gönderildiği sonuç odaklı görüşmelerdir. Bunlar, BM ile gençler arasında köprü niteliği taşımakta, öğrencilerin kendi görüşlerini ve evrensel sorunlara olan bakış açılarını ortaya koydukları tavsiye niteliği taşıyan organizasyonlardır. İKEM Kolejinden, İKEMUN Kulübünü temsilen lise öğrencileri Zerrin Öz, Yağmur Kerimoğlu, Doğa Seküçoğlu, Zülal Akel ve Bartu Ersoy, Ankara’da yapılan ‘EUROASIA MUN 2016’ Birleşmiş Milletler Avrupa-Asya Konferansı’na konuşmacı olarak katıldılar. İKEM Koleji öğrencileri Yunanistan ve Tacikistan’ı temsil ederek bu seçkin organizasyonda farklı komitelerde delege olarak yer aldılar. İKEM Kolejinin Hatay bölgesinin tek temsilcisi olarak katıldıkları MUN konferansı milletlerarası iletişimi güçlendirmek ve gençlerin özgüven kazanmalarını sağlamak açısından oldukça önemliydi. İletişim dilinin tamamen İngilizce olduğu konferansta, İKEM’li öğrenciler ikinci dili siyasi, ekonomik kültürel ve sosyal alanlarda akıcı olarak kullanarak kendilerini son derece güzel ifade edebilmişlerdir. Türkiye’nin değişik illerinden gelen farklı kolejlerin ve üniversitelerin yer aldığı, ortak dil olarak İngilizcenin kullanıldığı dünya sorunlarının tartışılıp çözüm önerilerinin sunulduğu bu organizasyonda, İKEM Koleji öğrencileri sunumlarında İngilizceye olan hâkimiyetleri, davranışları ile çok etkileyici ve başarılı bir performans sergilediler.