‘DANIŞTAY’IN KARARINI UYGULAMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?’

CHP Hatay Milletvekili ve PM Üyesi Av. Mevlüt Dudu, Adana Aladağ’da ortaöğretim kız öğrencilerinin kaldığı bir tarikata ait Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Yurdu’nda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan yangın sonucu 11 çocuk ve 1 eğitmenin yaşamını yitirmesindeki ihmaller zincirine ilişkin bir önerge verdi. Önergede, Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlattığı Bilirkişi Ön Raporu’nda; ‘Yangının binanın ikinci panosundaki şalterlerin eskimiş olması ve kaçak akım rölesi bulunmamasından kaynaklandığı’ tespiti yapıldığına işaret edildi. “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in, 19 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı, ancak yurt binalarının bu yönetmelik kapsamı dışında bırakıldığına işaret eden Dudu, “Bu anlayış, Aladağ’daki çocuklarımızın kaybına neden olmuştur. Bu anlayış devam etmektedir” dedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’a açılan davada da bu yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildiğini anımsatan Dudu, bu kararın AK Parti iktidarı tarafından neden uygulanmadığını sordu. Dudu, yargı kararlarının uygulanmaması sonucu ülkede yaşanan büyük sıkıntılara işaret etti. Dudu, ” Bu çerçevede; Danıştay İdari Dava Daireleri’nin bu kararı İdare tarafından uygulanmamıştır. Adana Aladağ’da çocuklarımızı yitirmemize neden olan faciayı dikkate alarak, Danıştay’ın kararını uygulamayı düşünüyor musunuz? Yeni faciaların önünü kesmek için bu Yönetmelik’i değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in kapsamının genişletilmesi, yurt binalarının denetim alanına girmesi, okulların periyodik elektrik sistemi kontrollerinin yapılması yönünde bir değişiklik düşünüyor musunuz? Elektrik Mühendisleri Odası, İdare’nin “Bunlar genç adamlar, atlayıp kaçarlar, yurtlara, okullara yangın algılama sistemi kurmaya ne gerek var” diyerek akıldışı bir tutum sergilediğini açıklamıştır. Bu anlayışın yapılacak mevzuat değişikliği ile idare anlayışımızdan bir an evvel temizlenmesi için ne gibi çalışmalar yapmayı planlıyorsunuz?” diye sordu.