YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

Değerli dostlarım “Af Yasası” olarak bilinen yeni infaz düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa metnini özetleyerek ve sadeleştirerek sizin için kısa bir açıklama hazırladım.

7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar kapsama alınmıştır. Temyizdeki, istinaftaki dosyalar ile yargılaması devam eden suç da eğer kapsamına giriyorsa mahkumiyetle kesinleştiği takdirde yeni yasadan faydalanır.

Terör, uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar kapsam dışında bırakılmıştır.

Bir suç kapsam dışı ise o suçun teşebbüsü, yardım etmesi, azmettirmesi, olası kastla işlenmesi halleri de kapsam dışıdır.

Cezası kesinleşmiş olup da henüz teslim olmayanlar yani arananlar eğer suçları kapsama giriyorsa yeni düzenlemenin avantajlarından yararlanırlar. Kanunda hükmün infazına başlanmış olması şartı yok.

Yeni infaz düzenlemesi ile infaz kurumlarında geçirilecek süreden ½ oranında indirim yapılacak. Denetimli serbestlik uygulaması da bir defaya mahsus olmak üzere 3 yıl uygulanacak. Kişinin 12 yıl ceza aldığını düşünelim. Bu cezanın yarısı yani 6 yılı indirilecek. 3 yılı denetimli serbestlikte geçecek. Kalan 3 yılı ceza infaz kurumunda geçirecek. Yani 12 yıl ceza alan biri sadece 3 yıl cezaevinde kalacak.

Herkesin merak ettiği ve tepki gösterdiği “çocuk gelin” olarak adlandırılan tecavüzcüsüyle evlendirme düzenlemesi yoktur. Dolayısıyla bunlara ilişkin bir af veya indirim sözkonusu değildir.

Mükerrirler yeni yasanın getirdiği 1/2 den indirimden yararlanamaz. Ancak 3 yıllık denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilecekler.

Corona Virüs nedeniyle açık cezaevinde bulunanlar (veya açık cezaevine ayrılmaya hak kazanmış olanlar) 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak. Kanun yürürlüğe girdiğinde salıverilecekler. Salgının etkisi sürerse bu süre 3 defa ikişer ay uzatılabilecek.