CORONA VİRÜS ETKİSİ NEDENİYLE T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA VERGİ MÜKELLEFLERİNE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR, BEYANNAME ve VERGİ ERTELEMELERİ

Published on:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış


Corona virüs etkisi nedeniyle T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca vergi mükelleflerine aşağıdaki vergisel kolaylıklar sağlanmıştır.
I) Vergi Usul Kanunu 17.03.2020 tarih ve 125 Sayılı Sirkülerinde sağlanan erteleme:
1) 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
II) Vergi Usul Kanunu 23.03.2020 tarih ve 126 Sayılı Sirkülerinde sağlanan erteleme:
1) 2020 Şubat dönemine ilişkin kdv beyannamesinin verilmesi ve vergisinin ödenme süresi 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
2) 2020 Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
3) 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
III) Vergi Usul Kanunu Tebliğinde (24.03.2020 tarih ve 31078 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan 518 sıra no.lu tebliğ) sağlanan kolaylıklar:

Tebliğde, Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı sektör ve mükellef gruplarını, bunların beyanname verme ve diğer bazı yükümlülükleri ile vergi ertelemelerini 518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu tebliğinde aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

1) Mücbir sebep hali kapsamındaki mükellef gurupları:

a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,

b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

2) Mücbir sebebin geçerli olduğu süre:
1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arası mücbir sebep süresi kabul edilmiştir.

Mükellefin, vergi dairesi kayıtlarında faaliyet kodu yukarıda belirtilenler arasında yoksa, bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen faaliyet gösterdiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.
4) Mücbir sebep hali kapsamındaki mükellef gruplarının aşağıdaki vergi beyannamelerinin verilmesi ve vergilerinin ödenme süreleri uzatılmıştır:

BEYANNAMENİN NEVİ DÖNEMİ VERİLECEĞİ SÜRE VERGİNİN ÖDENECEĞİ TARİH
Muhtasar beyanname 2020 mart 27.07.2020 27.10.2020
Kdv beyannamesi 2020 mart 27.07.2020 27.10.2020
Muhtasar beyanname 2020 nisan 27.07.2020 27.11.2020
Kdv beyannamesi 2020 nisan 27.07.2020 27.11.2020
Muhtasar beyanname 2020 mayıs 27.07.2020 27.12.2020
Kdv beyannamesi 2020 mayıs 27.07.2020 27.12.2020

5) Aşağıdaki yükümlülüklerin süreleri uzatılmıştır:
İŞLEMİN NEVİ DÖNEMİ VERİLME / YÜKLENME TARİHİ
Form BA ve BS 2020 mart 27.07.2020
E Defter beratlarının
Oluşturulması ve
GİB’e yüklenmesi 2020 mart 27.07.2020
Form BA ve BS 2020 nisan 27.07.2020
E Defter beratlarının
Oluşturulması ve
GİB’e yüklenmesi 2020 nisan 27.07.2020
Form BA ve BS 2020 mayıs 27.07.2020
E Defter beratlarının
Oluşturulması ve
GİB’e yüklenmesi 2020 mayıs 27.07.2020

6) 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler de mücbir sebep kapsamındadır.

24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri 65 yaş ve üstündeki meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmektedir.

Bu kapsamdaki mükelleflerin;
– mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.
– beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecektir. Bu kapsamdaki mükelleflerden süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır.
25.03.2020
HALİT ARSLAN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>