FAZLA PEŞİN İLAN BEDELİ İSTENDİĞİ HABERİ DOĞRU DEĞİLDİR!

Published on:  /   Son güncellenme  /   Yorum yapılmamış


Basın İlan Kurumu (BİK), Adalet Bakanlığına bağlı müşterilerin ilan bakiye iadeleri hakkında açıklama yaptı. BİK açıklamasında, bir internet sitesinde yayınlanan haberde, Adalet Bakanlığına bağlı kanuni müşteriler tarafından kuruma gönderilen tahmini peşin ilan bedellerinin, ilanların gazetelerde yayınlanmasından sonra artan kısımlarının iadesinin yapılmadığı iddiasıyla, oluşan bakiyelerin nereye aktarıldığının araştırılması gerektiği belirtilerek, BİK’in hedef alındığını belirtti.

BİK tarafından yapılan açıklamada, “Herhangi bir somut belgeye dayandırılmaksızın, sadece duyumdan ibaret haksız isnatlar içeren haberde konu edilen tahmini peşin ilan bedelinin tahsili, gazetelerde yayın sonrası ilan faturasının düzenlenmesini müteakip yapılan mahsup işlemi ve bunun sonucu daha önce peşin tahsil edilen bedelden alacak bakiyesi kalması halinde, Kurumumuzca tesis edilen işlemlerin safahatı aşağıda izah edilmiştir.

Öncelikle belirtilmelidir ki Basın İlan Kurumu 195 sayılı Kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğini haiz bir Kurum olarak tüm iş ve işlemlerinde olduğu gibi gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi de, başta Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri dairesinde düzenlemekte ve yürütmektedir. Diğer yandan Kurumumuzun tüm faaliyetlerinin denetimi kapsamında muhasebe kayıtları da mutat olarak Kurum Denetçileri tarafından yılda dört defa denetlenmektedir. Kurumumuz bu konuda görev ve sorumluluklarını en etkin bir şekilde yerine getirmek maksadıyla bir yandan ilgili mevzuat değişiklikleri ile muhasebe teknik ve standartlarını yakinen takip ederken diğer yandan bu hesaplara temel teşkil eden iş ve işlemlerin görülmesinde teknolojilik yeniliklerden yararlanmaktadır.

Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı ve Kurumumuzun ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucu yargı mercileri tarafından gazetelerde yayınlatılmasına karar verilen ilanların alınması ve ilan yayınına ilişkin tahmini bedellerin hesaplanması, yayınlanacakları gazetelerin belirlenmesi ve bu gazetelere dağıtımı ile birlikte sair tüm işlemler 2016 yılından itibaren UYAP/İLANBİS entegrasyonu marifetiyle elektronik ortamda ifa olunmaktadır. Haberde konu edilen ilanların yayın bedelleri, elektronik ortamda UYAP/İLANBİS entegrasyonu üzerinden Kurumumuza gönderilen ilanların tahmini ölçülerine göre otomatik olarak hesaplanmakta ve ilan sahibine yine elektronik ortamda geri bildirimde bulunulmaktadır.

Dolayısıyla Kurumumuz tarafından ilanlar için fazla peşin ilan bedeli istendiği haberi doğru değildir. Bu işlemlerin devamında ilgili Banka, Kurumumuz ve Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma uyarınca ilan sahipleri tarafından tahmini peşin ilan bedelleri, toplu ödeme sistemi (TÖS) aracılığıyla Kurumumuz banka hesabına havale edilmektedir.
Tahmini bedeli peşin tahsil edilen ilanın, gazetede yayınlanmasını müteakip Kurumumuz personeli tarafından yapılan ölçümleme neticesi faturası düzenlenmekte ve mahsup işlemi yapılmaktadır. Peşin tahsil edilen tahmini ilan bedelinin düzenlenen fatura tutarından fazla olması halinde, bakiye tutar yine ilgili Banka, Kurumumuz ve Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşma uyarınca peşin ilan bedelini gönderen ilan sahibinin banka hesabına iade edilmekte olup bu işlemler mutat bir şekilde haftalık olarak tekrarlanmaktadır. 

Görüldüğü üzere kamuoyunda başta Kurumumuz ve çalışanlarını itibarsızlaştırmaya, küçük düşürmeye ve suç isnat etmeye yönelik haber gerçeği yansıtmamaktadır. Netice itibariyle daha evvel de Kurumumuzla alakalı mesnetsiz ve gerçeklerle uzaktan yakından alakası bulunmayan haberleri yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan söz konusu internet sitesi, aynı alışkanlığını yukarıda belirtilen asılsız haberle tekrarlamıştır” denildi.
Haber: BİK

Kategori:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>